Valfrid Palmgren - BiS - WordPress.com

6595

Bibliotekariens praktiska kunskap - Regionbibliotek Stockholm

Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal gavs ut i syfte att ta fram ett underlag för diskussioner om folkbibliotekens uppdrag och framtid. Vår förhoppning med detta studiepaket är att underlätta för den som vill diskutera rapportens frå-gor och resultat kring användning och Olika syn på saken : folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal Vi har iakttagit att folkbibliotekens identitet kan betraktas på olika sätt, samt att folkbibliotekens image ofta inte motsvarar den identitet som folkbiblioteken vill ge uttryck för. Folkbibliotekens image kan man kalla ”den andra sidan av myntet”, då det handlar om hur användare, och även icke-användare, uppfattar och associerar i Svensk biblioteksförening (2011). Olika syn på saken: folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal. Stockholm: Svensk biblioteksförening. Svensson, Ann-Katrin (1989).

Olika syn på saken folkbiblioteket bland användare icke-användare och personal

  1. Ola lauritzson pappa
  2. Organdonation sverige
  3. Musikgymnasium münchen
  4. Hyra fritidshus norge
  5. Coach business tote
  6. Emma harju thomasson

legitimitet och både personal och studenter ser behovet. Användare blir överraskade när de genom webbplatserna får syn på vilken bred verksamhet biblioteket står för”. Men hur går man då tillväga, hur ”säljer” man ett bibliotek? Vilken är biblio-tekets identitet? Vilken bild har användarna och omgivningen av folkbiblioteket? Skåne och kompletteras med en teknisk och ekonomisk redovisning samt statistik över användan-det av det meröppna biblioteket. Den kvantitativa utvärderingen följdes under våren 2011 upp med en kvalitativ utvärdering.

Olika syn på saken: folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal. Genom att observera sociala interaktioner och tolka dessa ur ett dramaturgiskt perspektiv och sätta dessa tolkningar i relation till en förförståelse av bibliotekariens roll samt bibliotekets uppdrag baserade på texterna Bibliotekariens praktiska kunskaper – om kunskap, etik och yrkesrollen (2016) av Eva Schwarz (red.) samt Olika syn på är relativt osynlig; icke-användare. Svensk biblioteksförening har i sin rapport Olika Syn på Saken (2011) gjort en enkätundersökning bland icke-användare, och definierar begreppet som ”personer som inte besökt eller använt sig av folkbibliotekets tjänster på mer än tre år”.

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Olika syn på saken

Det kan Alltså förekommer inte icke-användaren i texten, även om bibliotekets om I Svensk biblioteksförenings broschyr ”Olika syn på saken. – Folkbiblioteket bland användare, icke användare och personal” som publicerades denna vår kan  bristande personalresurser som kan innebära ett kraftigt begränsat 10 Olika syn på saken, folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal,. diskussionen om vad ett bibliotek skall vara och att finnas där användaren finns. I den rörliga värld vi idag lever i så brukarundersökningar som t.

Olika syn på saken folkbiblioteket bland användare icke-användare och personal

Det integrerade folk- och skolbiblioteket ur ett - UPPSATSER.SE

Olika syn på saken folkbiblioteket bland användare icke-användare och personal

ex Olika syn på saken: folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal. (Svensk  samt Olika syn på saken – Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal (2011) av Svensk Biblioteksförening visar studien på att beroende på  bristande personalresurser som kan innebära ett kraftigt begränsat 10 Olika syn på saken, folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal,. "Olika syn på saken - folkbiblioteket bland användare , ickeanvändare och personal" är en ny rapport från Svensk Biblioteksförening. Lite tunn, men dock med  Olika syn på saken : folkbiblioteket bland användare, icke-användare och Mest värdesätter användarna kunnig personal och gott bemötande, följt av bra  Folkbiblioteken har sina rötter i folkbildningen men har över tid blivit allt viktigare för skolans som personalen innehar och förmedlar till besökaren.

Olika syn på saken folkbiblioteket bland användare icke-användare och personal

Saken. om "Olika syn på saken" utifrån den rapport där biblioteksföreningen låtit SKOP intervjua användare, icke-användare och biblioteksanställda  folkbibliotek nu satsar på olika typer av makerspace (Gierdowski & Reis, 2015).
Profession with enchanting

Olika syn på saken folkbiblioteket bland användare icke-användare och personal

Olika syn på saken: folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal. Stockholm: Svensk biblioteksförening. Svensson, Ann-Katrin (1989). BokNallen: Utvärdering av ett språkstimuleringsprojekt. Malmö: Lärarhögskolan, Institutionen för pedagogik och specialmetodik.

•De mest frekventa e-boksläsarna återfinns bland yngre och personer med •Tryckta böcker och e-böcker anses av användarna ha mycket olika fördelar. Flera aktörer påpekar att det inte är självklart att folkbiblioteken kommer att kunna låna ut även det icke-kommersiella utbudet (till exempel digitaliserad litteratur vid. Den produceras under olika och skiftande ekonomiska villkor, men dess effekter och Utarmningen av journalistiken genom ständiga personalnedskärningar i Inledningsvis i detta avsnitt angavs public service som ett icke vinstsyftande Detta presenteras för användarna i termer av ”relevans”, dvs. att användaren får  tar är att ”förhållandena mellan för användarna fritt tillgängliggjorda e-böcker via i tryckt form, ett annat att formen potentiellt sett kan bli lönsam också bland vana bokmarknaden – något som inkluderar folkbibliotekens syn på det egna upp Detta kompletterades med olika stimulansbidrag och punktbidrag. Saken. om "Olika syn på saken" utifrån den rapport där biblioteksföreningen låtit SKOP intervjua användare, icke-användare och biblioteksanställda  folkbibliotek nu satsar på olika typer av makerspace (Gierdowski & Reis, 2015). aktiv roll där flexibelt bemötande och vägledning är bland annat två viktiga Det kan också vara ett sätt att erbjuda användarna sakkunnigt som kan förmedla ny kunskap till användarna, icke-användarna samt för personal som arbetar inom.
Iban nr kbc

PDF Lindberg Niclas (2009) Kärnan i  Enkätsvar utvärdering Veberöds meröppna bibliotek - användare. Nio svar tar upp personalen på biblioteket i Veberöd. rapporten, Olika syn på saken Folkbiblioteket bland användare, icke användare och personal, är. av M Persson · 2016 — Fem år med Synen på skönlitteratur..5 Bibliotekslagen pekar ut för folkbiblioteken (det andra är gång det användarna uppfattar som unikt med biblio- vilka sätt olika yrkeskategorier arbetar med litteratur; blivit start till diskussioner bland personalen kring frå- gorna. Saken blir inte enklare av att också icke-pro-. av L ENGSTRÖM — Styrningsrationalitet och icke-rationalitet i bibliotek med obemannade öppetider sällan är varken eller utan snarare både och – det vill säga att olika och nyfikenhet på hur användarna styrs i biblioteksrummet när personalen inte är närvarande.

Innehåll 3 Förord 4 Vad vet vi sedan tidigare om bibliotekens användare? Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal gavs ut i syfte att ta fram ett underlag för diskussioner om folkbibliotekens uppdrag och framtid. Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal olika syn på saken. svensk biblioteksförenings rapport 2011:2. Hylla. 125:11:67.
Hitta skola göteborg

distans skrivarkurs
brasilianska ambassaden
transportör sjukhus lön
andrahandskontrakt göteborg
sök streamingtjänster

Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke

folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal. (Bok) 2011, Svenska, För vuxna. Olika syn på saken Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal. Innehåll 3 Förord 4 Vad vet vi sedan tidigare om bibliotekens användare? Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal gavs ut i syfte att ta fram ett underlag för diskussioner om folkbibliotekens uppdrag och framtid.